رویکرد دولت، باز آفرینی محله های تاریخی استبه گزارش ایرنا، هوشنگ عشایری روز یکشنبه در آیین آغاز عملیات احداث شبکه فاضلاب شهرک مهدی آباد شیراز افزود: 19 میلیون نفر از جمعیت کشور ساکن محله های هدف باز آفرینی هستند که از این تعداد 11 میلیون نفر در حاشیه شهرها و سکونت گاههای غیر رسمی و هشت میلیون نفر در بافت های ناکار آمد میانی و بافت تاریخی شهرها زندگی می کنند.
او اظهار کرد: به جای اینکه شهر را در نقاط جدید شهری ببینیم و مردم را به محله هایی که وجود نداشتند بکشانیم یعنی زمین به محدوده شهر اضافه کنیم و شهر را در سمت افقی توسعه دهیم، انتظار دولت این است که حرکت به سمت بافت قدیم و بافت ساخته شده برای احیا و باز زنده سازی آنها باشد.
عشایری گفت: برای تحقق این هدف، ظرف سال های 93 و 94 سندی تنظیم و یک برنامه جامع برای معماری و احیای محله های مورد هدف باز آفرینی تدوین و به تمام نهادهای مرتبط که شامل وزارتخانه های کشور، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، وزارت نیرو و همچنین ساکنان این محلات ابلاغ شد و برنامه ها باید بر اساس این سند پیش روند.
وی افزود: در سال های 95 و 96 هم فعالیت اجرایی آغاز شده و سال 95 نزدیک به 40 پروژه با اعتباری بیش از 400 میلیارد ریال توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اجرا شد که این رقم امسال به 680 پروژه با اعتباری افزون بر 6 هزار و 400 میلیارد ریال رسیده است.
عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: این امر حاکی از این است که دولت در این مورد نگاه ویژه دارد و رئیس جمهوری هم بر فعالیت بی وقفه در این محله ها تاکید دارد.
عشایری افزود: تا سال 1400 باید خدمات شهری در این محله ها را هم از حیث کالبدی و هم به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به میانگین شهری در همان شهرها برسانیم و این هنگامی محقق می شود که نگاه برنامه جامع مشترک به این برنامه وجود داشته باشد و تمام دستگاه های مرتبط مسئولانه در این مناطق کار کنند.
مدیر کل راه و شهرسازی فارس هم گفت: در شهر شیراز کار مطالعه بر روی 30 محله که نیازمند باز زنده سازی هستند انجام شد که از این تعداد 10 محله انتخاب و در اولویت قرار گرفته اند.
فیروز تکاور، اجرای شبکه فاضلاب شهرک مهدی آباد شیراز را اقدامی برای محرومیت زدایی از این محله دانست و افزود: این کار با اعتباری بیش از 45 میلیارد ریال و با پنج هزار متر لوله گذاری انجام می شود و اعتبار مورد نیاز نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی تامین شده است.
وی، وضعیت فاضلاب این محله را بسیار نامطلوب توصیف کرد و اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی فاضلاب این محله، لازم است که این طرح به سرعت اجرا شود تا این محله از این وضعیت رهایی یابد و می کوشیم تا این طرح که زیر نظارت آبفای شیراز اجرا می شود، ظرف کمتر از یک سال به بهره برداری برسد.
تکاور ادامه داد: امسال 85 میلیارد ریال توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به اجرای طرح های مختلف در شهر شیراز اختصاص یافته است.
6122 /6118
خبرنگار: سارنگ عبداللهی ** انتشار دهنده: عباسعلی نقی یانانتهای پیام /*