تاخیر 9 ماهه صندوق بیمه در پرداخت خسارت کلزاکاران کلالهعلی علیزاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در آذرماه پارسال، 11 هزار و 914 هکتار از اراضی این شهرستان به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافته بود که با بروز سرمای ناگهانی، 8 هزار و 207هکتار از این مزارع به صورت کامل از بین رفت.
با بروز این خسارت، جهاد کشاورزی شهرستان کلاله با ارزیابی و تعیین خسارات وارده، تشکیل پرونده و پرداخت سهمیه متعلقه اش از سوی دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تمهیدات لازم را برای پرداخت خسارت وارده به کشاورزان فراهم کرد.
مدیر جهادکشاورزی کلاله تصریح کرد: متاسفانه با گذشته حدود 9 ماه از تمهیدات فراهم شده برای پرداخت خسارت کشاورزان کلزاکار و پیگیری های صورت گرفته از سوی مسئولان جهاد کشاورزی استانی و کشوری ، صندوق بیمه محصولات کشاورزی تاکنون اقدامی در جهت پرداخت مطالبات کشاورزان کلزا کار انجام نداده است.
علیزاده اظهارداشت: در سال زراعی جاری درشهرستان کلاله از3 هزار و707 هکتارمزرعه کلزا قابل برداشت، 7هزار و 228 تن دانه روغنی کلزا برداشت شد که تمام بهای آن ازقرار هرکیلو 27 هزار و 820ریال به کشاورزان پرداخت شده است.
در شهرستان 110 هزارنفری کلاله در شرق استان گلستان 68 هزار و 203 هکتار اراضی زراعی و باغی وجود دارد.
7478/1860
خبرنگار: حاجی محمد خدری ** انتشار دهنده: تاج محمد شیریانتهای پیام /*