ایمن سازی چند نقطه حادثه خیز در جاده کرج- چالوسآرمان خاقانی شامگاه سه شنبه در گفت وگو با خبرنگارایرنا با اشاره به اینکه جاده کرج- چالوس یکی از محور های پر تردد و پر حادثه کشور محسوب می شود، اظهار داشت: بر این اساس اصلاح هندسی برخی نقاط حادثه خیز این جاده در اولویت کاری اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز قرار گرفته است.
وی ادامه داد: به همین دلیل در محدوده وینه در جاده کرج- چالوس چند نقطه حادثه خیز وجود داشت که در طرحی ضربتی تسطیح و ایمن سازی شد.
خاقانی افزود: تسطیح واصلاح افتادگی شانه راه از جمله اقداماتی بود که در این طرح ضربتی به اجرا درآمد.
سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گچسر بیان داشت: برخی دیگر از نقاط حادثه خیز این جاده در روزهای آینده ایمن سازی خواهد شد.
جاده کرج- چالوس به مسافت 160 کیلومتر نیمی از آن در حوزه استحفاظی استان البرز و مابقی آن در حوزه جغرافیایی استان مازنداران است.
7410/ 6155خبرنگار: مژگان السادات سجادی**انتشاردهنده: محمد عزیزپورانتهای پیام /*