گسترش تولیدات صادرات محور در استان البرزبه گزارش ایرنا، عباداله کامکار در مراسم افتتاحیه نمایشگاه توانمندی تولیدی و صنعتی صنایع کوچک و متوسط استان البرز که شامگاه یکشنبه در مجموعه گلستان گلشهر برگزار شد، با اشاره به اینکه استان البرز روی ریل توسعه قرار گرفته افزود: واحدهای تولیدی بسیار زیادی در این استان مستقر شده و فعایت و تولید می کنند.
کامکار ادامه داد: آشنایی با تولیدات یکدیگر که ممکن است مورد نیاز واحدهای تولیدی باشد، همچنین دعوت از رایزن های اقتصادی که آموزش های لازم را در خصوص صادرات واحدهای تولیدی انجام می دهند.
معاون استاندار با بیان اینکه رایزن های اقتصادی کشورهای مختلف در این نمایشگاه گرد هم آمده اند، افزود: با افزایش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی و صنعتی، علاوه بر صادرات، اشتغالزایی مورد نظر نیز ایجاد می شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز نیز با بیان اینکه اکنون واحدهای صنعتی موجود در کشور و به ویژه استان البرز بسیار تواتمند ظاهر شده اند افزود: این واحدها تولید کالاهای صنعتی برای نیازهای داخلی کشور را دارند.
جهانگیر شاهمرادی ادامه داد: باید بستری مهیا شود که کالاهای استان از مرزها خارج شود و صادرات رونق پیدا کند چراکه ظرفیتها و دانش و مهارت کافی در این زمینه توسط صنعتگران و صاحبان صنایع استان به دست آمده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با هدف ارتباط واحدهای صنعتی به ویژه در حوزه فرامرزی ایجاد شده است.
وی مشاهده ظرفیت ها و توانمندی های البرز از سوی مردم استان را از دیگر اهداف این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: آشنایی با تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان استان سبب می شود دریابند که اکنون صنعت بخش توانمندی است که بسیاری از کالاهای صنعتی را با کیفیت قابل رقابت در عرصه جهانی توبید می کند.
شاهمرادی ادامه داد: تلاش کردیم هیئت های خارجی، سفرا، رایزنان اقتصادی و تیم های بازرگانی در این نمایشگاه حضور یابند تا بتوانیم در مجاورت این نمایشگاه قراردادهای تجاری خوبی بین واحدهای صنعتی تولیدی منعقد کنیم.
وی تصریح کرد: البرزی ها از البرز و ایرانیان از ایران باید خرید کنند و تولیدکنندگان علاوه بر تولید برای داخل، نگاه ویژه ای به صادرات داشته باشند تا بتوانین در ارزآوری و تسلط بر بازارهای اقتصادی جهانی موفق عمل کنیم.
1535/6155خبرنگار:مریم صوفی**انتشار دهنده:داریوش غفاریانتهای پیام /*