زنگنه: جلب سرمایه گذاری برای توسعه میادین مشترک؛ اولویت اصلی وزارت نفت استبه گزارش خبرنگار ایرنا، بیژن نامدار زنگنه که عصرامروز(یکشنبه) و درحاشیه اولین جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهارکرد: افزایش بازیافت نفت در میادین حال بهره برداری و نوسازی و بازسازی تاسیسات نفتی دیگر اولویت های وزارت نفت هستند.
وزیرنفت با تشکر از هیات رئیسه مجلس، کمیسیون های تخصصی، فراکسیون ها و نمایندگان مناطق نفت خیز برای رای اعتماد مجدد به وی افزود:اعتماد مجدد و رای بالایی که نمایندگان به بنده دادند بسیار ارزشمند بود؛ این رای بالا به عملکرد صنعت نفت و کارکنان آن بود و قطعا موجب افزایش دلگرمی مجموعه نفت خواهد شد.
وی ادامه داد: رای بالای نمایندگان باعث می شود برای اجرای وظایف و مسئولیت هایی که طبق قانون برعهده ماست و در برنامه رئیس جمهوری هم منعکس شده است، دلگرم تر باشیم.
اقتصاد*1724*9129
خبرنگار: مهدی رهبر * انتشار: حسین فتح الهیانتهای پیام /*